obrázek

ZŠ Kopřivnice - Lubina okres Nový Jičín

Lubina 60, Kopřivnice 742 21


Zápis do 1. třídyInformace k organizaci a průběhu zápisu 
do 1. třídy 
pro školní rok 2019 - 2020


Zápis do 1. třídy se uskuteční 
ve čtvrtek 11.dubna 2019 
od 14.00 do 17.00 hodin.


 K zápisu se dostaví děti, které do 31.8.2019 dovrší šestý rok věku včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky o jeden rok.
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1.dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Žáci budou přijímáni do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2019 - 2020 podle těchto kritérií:

1. v souladu s § 178 odstavce 2 a §36 odst.7 školského zákona budou do naší školy přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v školském obvodu Kopřivnice - Lubina.

2. žáci z jiných školských obvodů, pokud to dovolí kapacita školy.


Počet žáků, které lze pro školní rok 2019 - 2020 přijmout:


Vzhledem k naplněné kapacitě školy lze přijmout pro školní rok 2019 - 2020 maximálně 22 žáků.


Rodiče s sebou k zápisu donesou občanský průkaz, rodný list dítěte.


Dodatečný zápis  - pro děti, které jsou v řádném termínu nemocné nebo se z vážného důvodu nemohou zápisu zúčastnit - je možno domluvit telefonicky nebo osobně.


Odklad školní docházky

Není - li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá - li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu , odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení - PPP, SPC - a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Vzhledem k dlouhým objednacím termínům ve školských poradenských zařízeních si vyšetření zajistěte včas.


Oznámení o přijetí žáka k povinné školní docházce:

 - bude předáno písemnou formou zákonným zástupcům žáka a to nejpozději do 30 ti dní od zápisu ve škole.


Přiložené soubory ke stažení:

1. Zápisový_lístek_pro_první_třídu.pdf - Zápisový_lístek_pro_první_třídu.pdfAutor a provozovatel systému © 2004 Agerit s.r.o. - admin@skolniweb.cz
Společnost Agerit s.r.o. je provozovatelem následujících stránek: www.nonstopservispc.cz, www.pocitacovazachranka.cz, test.bezpecnosti.cz, pc bazar,www.autojeraby-kozel.cz,
www.emistr.cz, www.nadalku.cz, www.skolniweb.cz, www.vyrobaonline.cz, filtry, Kamerové systemy Brno a mnoha dalších.