obrázek

ZŠ Kopřivnice - Lubina okres Nový Jičín

Lubina 60, Kopřivnice 742 21


Informace k SŠ
INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 5.ROČNÍKU

Výchovná poradkyně: Mgr. Lenka Lebedová

Konzultační hodiny: po telefonické domluvě - 556 813 490

 

Změny, které přinesl zákon č.243/2008 Sb.:

- pro první kolo přijímacího řízení na SŠ je možno podat dvě přihlášky

- přihlášku zajišťuje a podává zákonný zástupce žáka řediteli střední školy /tiskopis předepsaný MŠMT, viz www.msmt.cz/

Postup při vyplňování a podávání přihlášek na SŠ:

- zákonný zástupce zajistí /lze vytisknout z internetu/ 2 přihlášky

- přihlášky řádně vyplní, v případě, že je předpokladem pro přijetí na SŠ lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, nechá přihlášku potvrdit lékařem

- názvy a známky jednotlivých předmětů potvrdí /na požádání také vypíše/ výchovná poradkyně

- škola zajišťuje zápisový lístek pro žáka

Zákonný zástupce je povinen podat přihlášku řediteli SŠ buď přímo osobně nebo poštou nejpozději do 1. března.

 

Další odkazy a informace:

 www.msmt.cz

 www.kr-moravskoslezsky.cz

 www.atlaskolstvi.cz

 www.uiv.cz - databáze SŠ

 

Mgr. Lenka Lebedová - výchovná poradkyně ZŠ Kopřivnice-Lubina    Autor a provozovatel systému © 2004 Agerit s.r.o. - admin@skolniweb.cz
Společnost Agerit s.r.o. je provozovatelem následujících stránek: www.nonstopservispc.cz, www.pocitacovazachranka.cz, test.bezpecnosti.cz, pc bazar,www.autojeraby-kozel.cz,
www.emistr.cz, www.nadalku.cz, www.skolniweb.cz, www.vyrobaonline.cz, filtry, Kamerové systemy Brno a mnoha dalších.